Työtehtävät

 

Apulaistoimistosihteeri Hämeenkyrön sairausvakuutustoimisto (KELA) 1967-1968,

Työhönottaja Helsingin Puhelinyhdistys (HPY, nykyisin Elisa) 1968-1969,

Työhönottaja ja työsuhdeasiainhoitaja Instrumentarium Oy Helsinki 1969-1972,

Henkilöstöpäällikkö Teknos-Maalit Oy Helsinki 1972-1973,

Henkilöstöpäällikkö Kantaravintolat Oy Helsinki (Alkon tytäryhtiö) 1973-1978,

Henkilöstöpäällikkö Oy Esmi Ab Helsinki 1978-1985,

Apulaisjohtaja ja johtaja Yleinen Teollisuusryhmä (YTR, nykyisin Yleinen Teollisuusliitto YTL) Helsinki 1985-1990; palveluteollisuusryhmään, jonka johtajana Jaakko Valve toimi kuului noin 500 palvelualan yritystä: pesulaa, siivousliikettä, jätehuoltoalan yritystä ja vartiointiliikettä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 2 Mrd mk (336 milj euroa) ja henkilöstöä niissä oli noin 20 000; palveluteollisuusryhmän johtajan tehtävänä oli ryhmään kuuluvien yritysten elinkeinopoliittinen edunvalvonta,

Hallintopäällikkö Suomen Ulkomaankauppaliitto ry (UL, nykyisin Finpro ry) Helsinki 1990; hallintopäällikkön tehtävänä oli 500 henkilön hallinnointi kotimaassa ja ulkomailla,

Toimitusjohtaja LVI-Erikoisurakoitsijat ry Helsinki 1990-1992; toimialajärjestön johtaminen ja elinkeinopoliittinen edunvalvonta, toimialajohtaja LVI-Urakoitsijat Helsinki 1992-1994; toimialaliitto ja työnantajaliitto yhdistettiin yhdeksi liitoksi, LVI-urakoitsijaliittoihin kuului noin 200 urakointiyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 1 Mrd mk (168 milj. euroa) ja joiden palveluksessa oli noin 10 000 henkilöä; toimitusjohtaja o.t.o. Talotekniikka-Julkaisut Oy Helsinki 1993-1994, yhtiön tehtävänä oli Talotekniikka-lehden julkaiseminen ja kustantaminen,

Toiminnanjohtaja Suomen Sotaveteraaniliitto ry Helsinki 1994-2004; toiminnanjohtajan työhön kuului järjestön johtaminen, sosiaalinen ja taloudellinen edunvalvontatyö, liiton toimiston ohjaus ja valvonta; Suomen Sotaveteraaniliittoon kuului vuoden 1994 alussa 22 piiriä ja 399 yhdistystä ja niissä oli noin 110 000 jäsentä; vuonna 2004 vastaavat luvut olivat 22 piiriä ja 399 yhdistystä ja niissä noin 74 000 varsinaista ja kannattajajäsentä, päätoimittaja o.t.o. Sotaveteraani - Krigsveteranen -lehti 1995-2004, asiamies o.t.o. Sotaveteraanien tuki- ja perinnesäätiö 1994-2004, jäänyt eläkkeelle kolmesta viimemainitusta tehtävästä 1.5.2004.

Jaakko Valve oli usein puhumassa sotaveteraanijuhlissa eri puolilla Suomea. Tässä ollaan Parkanossa vuonna 2000.