Ajatuksiani

Helsinki eräänä talvisena päivänä 2009
Helsingin tuomiokirkko lähempää nähtynä (Carl Ludvig Engel)

 

Jaakko Valveen ajatuksia syntymäkaupungistaan:
 

 

 

Helsinki on hyvä asuinpaikka meille kaikille;

Täällä on kaikkien hyvä elää ja olla;

Täällä on hyvä opiskella, yrittää ja tehdä töitä;

 

Helsinki on siisti kaupunki;

Täällä on puhdas elinympäristö - siis puhdas vesi, ilma ja maaperä;

 

Täällä kunnalliset palvelut toimivat hyvin;

Liikenne sujuu, yhteydet pelaavat katkeamatta;

 

Täällä ei unohdeta lapsia eikä vanhuksia;

Työtä haluaville ja tekeville löytyy työtä;

Täällä on myös kohtuuhintaisia vuokra- ja omistusasuntoja;

 

Helsingissä on turvallista ja rauhallista asua;

Helsingissä - maan pääkaupungissa - asukkaat

viihtyvät ja tuntevat olonsa kotoisaksi;

 

 

 

Siltamäki- Suutarila asuinpaikkani
 

 

Olen asunut Siltamäen kerrostaloalueella yli 50 vuotta enkä halua muuttaa täältä pois, vaan haluan kehittää edelleen tätä aluetta entistä paremmaksi ja viihtyisämmäksi. Alue on mitä parhain lapsiperheiden, mutta myös vanhempien ihmisten asuinalue turvallisine autottomine sisäpihoineen.

 

Erityisesti haluan edistää Siltamäki- Suutarilan alueella ja sen lähiympäristössä asuvien asioita. Haluan säilyttää ja kehittää Siltamäki- Suutarilan alueen viihtyisänä puistojen reunustamana pienkerrostaloalueena ja sen vieressä olevan Suutarilan omakotialueen rehevänä ja hyvinvoivana omakotialueena.

 

Odotan paljon Siltamäen lähiöprojektilta ja olen valmis omalta osaltani vaikuttamaan siihen suuntaan, että aluetta kehitetään edelleen asukkaittensa toiveet huomioon ottavaan ihmisystävälliseen suuntaan.

 

 

 

Veteraanit ja eläkeläiset
 

 

Hoidettuani kymmenen vuoden ajan ennen eläkkeelle siirtymistäni sotiemme veteraanien asioita Suomen Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtajana tunnen veteraanien ongelmia laajasti. Nyt kun olen itse ollut eläkkeellä jo 20 vuoden ajan, olen oppinut tuntemaan myös eläkeläisten arkea ja asioita melkoisesti.

Tämän kokemuksen perusteella haluan edistää helsinkiläisten veteraanien ja eläkeläisten asioita. Ennen kaikkea ajan sitä, että veteraanit ja eläkeläiset voisivat asua ja elää mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Tätä tukee se, että he saavat sopivin välein kuntoutusta selvitäkseen mahdollisimman hyvin päivittäisistä askareistaan. Tämän lisäksi he tarvitsevat iän karttuessa ulkopuolista apua kotiinsa. Tähän tarvitaan hyvin järjestettyä kotipalvelua.

 

 

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen
 

 

Helsingin pitää olla siisti ja turvallinen paikka asua ja elää. Tämän vuoksi täällä on oltava riittävästi poliiseja estämässä rikollisuuden leviämistä ja turvattomuuden tunnetta. Helsingin kaduilla pitää voida kulkea rauhassa tulematta ryöstetyksi tai muuten häirityksi.

Kadunvarsien ja puistojen roskaamiseen ja ”töhryjen” ilmaantumiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Niihin on puututtava nopeasti, jotta mikään kaupunginosa tai asuinalue ei leimautuisi epäsiistiksi ja ”töhryisäksi”.Töhrijät on saatava vastuuseen teoistaan.

Helsingin pitää varautua huolehtimaan asukkaittensa turvallisuudesta niin normaali- kuin myös poikkeusoloissa. Tämän vuoksi Helsingissä on tulevina vuosinakin oltava toimiva ja kykenevä pelastuslaitos, joka pystyy toimimaan kaikissa oloissa. Olen valmis jatkamaan ja kehittämään työtä helsinkiläisten turvallisuuden parantamiseksi ja väestön suojelemiseksi niin normaali- kuin poikkeusoloissakin.

 

 

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö
 

 

Toimittuani usean vuosikymmenen ajan vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä haluan olla mukana edistämässä sitä, että pääkaupungin reserviläisillä olisi hyvät mahdollisuudet jatkaa harrastustaan itsensä ja koko Helsingin hyväksi.