Linkit

Helsingin väestönsuojeluyhdistys ry www.hvssy.fi

Kaatuneiden muistosäätiö www.muistosaatio.fi

Minnesvårdarna rf www.minnesvardarna.fi

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry www.sotavainajat.net

Suomen-Poikien Perinneyhdistys ry www.suomenpojat.fi

Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening rf www.finlandsfrivilliga.se

Rakuunakilta ry www.rakuunakilta.fi

Ratsumieskilta ry www.ratsumieskilta.fi

Sotainvalidien Veljesliitto ry www.sotainvalidit.fi

Suomen Sotaveteraaniliitto ry www.sotaveteraaniliitto.fi

Rintamaveteraaniliitto ry www.rintamaveteraaniliitto.fi

Kadettikunta ry www.kadettikunta.fi

Suomen Reserviupseeriliitto ry www.rul.fi

Reserviläisliitto ry www.reservilaisliitto.fi

Maanpuolustuskiltojen liitto ry www.mpkl.fi